KURZY

Inspirativní trendy ve výuce

STUDIJNÍ KURZ

Inspirativní trendy ve výuce

Kurz Inspirativní trendy ve výuce je inovativním a progresivním online kurzem určeným pro pedagogy všech stupňů vzdělávání, kteří hledají nové metody a přístupy k výuce. V moderním vzdělávacím prostředí je nezbytné držet krok s neustále se měnícími trendy a technologiemi. Tento kurz nabízí pohled na aktuální a budoucí výukové metody, které mohou zefektivnit a obohatit výukový proces.

Účastníci kurzu se seznámí s různými inovativními výukovými strategiemi, digitálními nástroji a metodami, které mohou implementovat do své výuky. Díky tomu budou moci lépe reagovat na individuální potřeby studentů, vytvářet interaktivní a zapojující lekce a vytvářet prostředí, které podporuje kreativitu a kritické myšlení.

Kromě teoretického rámce kurz nabízí i praktické příklady a cvičení, aby účastníci mohli nově nabyté znalosti okamžitě uplatnit v praxi. Díky tomuto kurzu budou pedagogové lépe vybaveni k tomu, aby poskytli svým studentům aktuální, relevantní a inspirativní výukové zážitky.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 4 týdnů.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online úspěšným absolvováním všech studijních modulů.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
1.990,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

Studijní kurz vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

JAK STUDIUM PROBÍHÁ

Od zahájení studia až po získání certifikátu

1. Zahájení studia

Na Elite Teacher Academy věříme, že vzdělání by mělo být dostupné a flexibilní. Proto nabízíme možnost zahájit studium kdykoliv. Bez ohledu na to, zda jste v práci, podnikáte nebo jste zaneprázdnění rodinnými závazky, můžete začít svou studijní cestu a posunout svou kariéru na další úroveň. Ať už se rozhodnete zahájit studium v pondělí nebo v sobotu, naše online platforma vám poskytne veškeré potřebné materiály a nástroje, abyste se mohli ponořit do svého studia a dosáhnout svých cílů.

Po úspěšné registraci a přihlášení do našeho studijního systému se studenti seznámí s jednotlivými moduly kurzu, dostupnými materiály a požadavky na jejich úspěšné absolvování. Tato fáze je zásadní pro pochopení struktury kurzu a představu o následujícím studiu.

2. Průběh samotného studia

Během studia na Elite Teacher Academy budete postupně, absolvovat jednotlivé moduly, které vám poskytnou komplexní znalosti a dovednosti. Modulární struktura našich kurzů vám umožní flexibilitu, abyste se mohli zaměřit na studium a oblasti, které vás zajímají a které jsou relevantní pro vaše kariérní cíle.

Každý modul je tvořen několika lekcemi s multimediálními studijními materiály, jako jsou texty, videa a prezentace. Studenti mohou tyto materiály procházet vlastním tempem a podle svých časových možností. Na konci každého modulu studenti splní určité studijní povinnosti – test, seminární práci či praktický úkol, dle specifik daného modulu. Úkoly jsou navrženy tak, aby studenti mohli prokázat porozumění a aplikaci získaných znalostí v praxi.

Úspěšné absolvování a získání certifikátu

Úspěšné absolvování a získání certifikátu

Po úspěšném splnění všech studijních povinností následuje konečné hodnocení, které určuje, zda student dosáhl potřebných kompetencí. Po úspěšném absolvování kurzu student obdrží certifikát, který potvrzuje jeho nově získané dovednosti a znalosti.

S vaším certifikátem budete připraveni čelit výzvám a přinášet inovativní přístupy do oblasti vzdělávání a posunout se na další úroveň vaší kariéry.

Celý tento proces je navržen tak, aby studentům poskytl komplexní a přitom flexibilní způsob studia, který jim umožní rozvíjet a zdokonalovat své manažerské dovednosti na základě praktických úkolů a reálných scénářů, které reflektují současnou praxi v oblasti vzdělávání.

Studijní moduly

Tento modul se zaměřuje na nejnovější pedagogické metody, které proměňují tradiční učební procesy. Pedagogové se zde seznámí s technikami, jak integraci těchto metod usnadnit, a zároveň budou mít možnost porozumět jejich hlavním výhodám a výzvám. Cílem je vytvořit více zapojující a smysluplné učební zkušenosti pro studenty.

V digitálním věku se technologie stávají nedílnou součástí vzdělávacího procesu. V tomto modulu se pedagogové naučí, jak efektivně využívat nejnovější digitální nástroje k podpoře výuky, od interaktivních prezentací až po virtuální realitu. Tento modul nabídne praktické rady pro začlenění těchto nástrojů do každodenní praxe.

V tomto modulu budou účastníci zkoumat, jak lépe rozpoznat a reagovat na individuální potřeby studentů. Budou se učit, jak vytvářet diferencovaný obsah a aktivity, které podporují různé styly učení, a jak pomocí technologie efektivně personalizovat výuku pro různé skupiny studentů.

Zde se kurz zaměřuje na metody a techniky, které stimulují kreativní myšlení a kritickou analýzu. Pedagogové se naučí, jak vytvářet prostředí, které povzbuzuje studenty k nezávislému myšlení, týmové spolupráci a řešení problémů. 

O certifikátu

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží student certifikát od Elite Teacher Academy. Tento certifikát potvrzuje, že student úspěšně zvládl obsah kurzu a slouží jako uznání odborné přípravy a potvrzení schopností studenta. Je to důkaz odbornosti, který může student využít při hledání nových pracovních příležitostí, při žádosti o povýšení nebo jako součást jeho profesního portfolia.

 
Garant kurzu

Mgr. Jana Králová, MBA