KURZY

Jak se připravit na kontrolu inspektorátem práce

STUDIJNÍ KURZ

Jak se připravit na kontrolu inspektorátem práce

Kontrola inspektorátem práce je neodmyslitelnou součástí provozu každé instituce či podniku. Připravit se na ni správně je klíčové nejen pro splnění všech zákonných požadavků, ale také pro udržení dobrého jména vašeho zařízení či firmy.

Kurz vás provede celým procesem kontroly, od toho, co můžete očekávat až po to, jak na kontrolu reagovat. Účastníci se seznámí s nejčastějšími oblastmi zájmu inspektorátu, včetně otázek pracovního práva, bezpečnosti práce, dodržování pracovní doby a mnoha dalších. Důraz je kladen na praktické tipy a doporučení, jak předejít možným problémům a jak reagovat na připomínky či pokyny inspektorů.

Kromě teoretických znalostí vám kurz poskytne i konkrétní nástroje a šablony, které vám pomohou připravit všechny potřebné dokumenty a záznamy. Představeny budou i různé scénáře, které mohou během kontroly nastat, abyste byli na vše řádně připraveni.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 4 týdnů.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online úspěšným absolvováním všech studijních modulů.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
1.990,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

Studijní kurz vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

JAK STUDIUM PROBÍHÁ

Od zahájení studia až po získání certifikátu

1. Zahájení studia

Na Elite Teacher Academy věříme, že vzdělání by mělo být dostupné a flexibilní. Proto nabízíme možnost zahájit studium kdykoliv. Bez ohledu na to, zda jste v práci, podnikáte nebo jste zaneprázdnění rodinnými závazky, můžete začít svou studijní cestu a posunout svou kariéru na další úroveň. Ať už se rozhodnete zahájit studium v pondělí nebo v sobotu, naše online platforma vám poskytne veškeré potřebné materiály a nástroje, abyste se mohli ponořit do svého studia a dosáhnout svých cílů.

Po úspěšné registraci a přihlášení do našeho studijního systému se studenti seznámí s jednotlivými moduly kurzu, dostupnými materiály a požadavky na jejich úspěšné absolvování. Tato fáze je zásadní pro pochopení struktury kurzu a představu o následujícím studiu.

2. Průběh samotného studia

Během studia na Elite Teacher Během studia na Elite Teacher Academy budete postupně absolvovat jednotlivé studijní předměty, které vám poskytnou komplexní znalosti a dovednosti. Modulární struktura předmětů vám umožní flexibilitu, abyste se mohli zaměřit na studium a oblasti, které vás zajímají a které jsou relevantní pro vaše kariérní cíle. Na závěr svého studia vypracujete závěrečnou práci, která vám umožní uplatnit vaše znalosti a dovednosti v praktickém kontextu.

Úspěšné absolvování a získání certifikátu

Úspěšné absolvování a získání certifikátu

Po úspěšném splnění všech studijních povinností následuje konečné hodnocení, které určuje, zda student dosáhl potřebných kompetencí. Po úspěšném absolvování kurzu student obdrží certifikát, který potvrzuje jeho nově získané dovednosti a znalosti.

S vaším certifikátem budete připraveni čelit výzvám a přinášet inovativní přístupy do oblasti vzdělávání a posunout se na další úroveň vaší kariéry.

Celý tento proces je navržen tak, aby studentům poskytl komplexní a přitom flexibilní způsob studia, který jim umožní rozvíjet a zdokonalovat své manažerské dovednosti na základě praktických úkolů a reálných scénářů, které reflektují současnou praxi v oblasti vzdělávání.

Studijní moduly

Tato část se zaměřuje na pochopení, co inspektorát práce očekává, a jak se na kontrolu co nejlépe připravit. Zde se účastníci dozví o klíčových oblastech, které inspektorát pravděpodobně prověří, a jak mohou proaktivně zajistit, že všechny požadavky budou splněny. K dispozici budou šablony a check-listy pro ověření shody s legislativními požadavky.

V této části se účastníci naučí, jak komunikovat s inspektory, jak prezentovat potřebné dokumenty a jak se postavit k různým scénářům, které mohou během kontroly nastat. Klíčem je efektivní a transparentní komunikace a schopnost rychle reagovat na otázky či požadavky inspektorů.

Po skončení kontroly práce nekončí. V této části se účastníci seznámí s tím, jak vyhodnotit výsledky kontroly, jak adresovat a řešit případné nedostatky a jak implementovat doporučení pro budoucí praxi. Zde bude kladen důraz na plánování a strategii pro trvalé zlepšení postupů a praktik v oblasti pracovního práva a bezpečnosti práce.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží student certifikát od Elite Teacher Academy. Tento certifikát potvrzuje, že student úspěšně zvládl obsah kurzu a slouží jako uznání odborné přípravy a potvrzení schopností studenta. Je to důkaz odbornosti, který může student využít při hledání nových pracovních příležitostí, při žádosti o povýšení nebo jako součást jeho profesního portfolia.

 
Garant kurzu

Mgr. Kateřina Zoubková