STUDIUM

Online kurzy

llm1

Asertivní řešení problémů

Kurz Asertivní řešení problémů se zaměřuje na posílení komunikačních dovedností účastníků v náročných situacích. Účastníci se naučí, jak efektivně komunikovat své názory a potřeby, aniž by přitom narušili vztahy s ostatními. Díky zajímavým cvičením a scénářům z reálného života získají účastníci praktické zkušenosti s asertivními technikami, které mohou využít v každodenních konfliktech a výzvách a naučí je, jak asertivně řešit problémy v praxi.

Více o studiu
school

Efektivní komunikace u pedagogů

Komunikace je základním pilířem úspěšného pedagogického procesu. Kurz Efektivní komunikace u pedagogů nabízí praktické techniky a strategie pro zlepšení komunikace s žáky, rodiči i kolegy. Zaměřuje se na aktivní naslouchání, non-verbální signály, řešení konfliktů a posilování zpětné vazby. Díky vlastním zkušenostem a interaktivním cvičením si účastníci osvojí dovednosti, které pomohou vytvářet pozitivní a podnětné vzdělávací prostředí, kde každý má možnost být slyšen a chápán.

Více o studiu
kurz2

Inspirativní trendy ve výuce

Kurz nabízí pedagogům pohled do světa moderních výukových metod a technik, které mohou oživit jejich lekce a přispět k větší motivaci a zapojení studentů. Účastníci se seznámí s nejnovějšími trendy v oblasti digitálního vzdělávání, interaktivních nástrojů a inovativních pedagogických přístupů. Kurz je navržen tak, aby podporoval kreativitu učitelů a poskytoval jim nástroje a inspiraci k tomu, aby své vyučování neustále zdokonalovali a reagovali na potřeby svých studentů.

Více o studiu
teacher1

Jak se připravit na kontrolu inspektorátem práce

Kurz je navržen tak, aby účastníkům poskytl důkladné pochopení postupů, kritérií a očekávání inspektorátu práce při kontrolních návštěvách. Účastníci se dozvědí, jaké oblasti jsou nejčastěji kontrolovány, jak předcházet potenciálním problémům a jak reagovat na zjištěné nesrovnalosti. Během kurzu se proberou praktické tipy a všechny pracovní postupy s tím související, aby byli účastníci na kontrolu inspektorátem připraveni.

Více o studiu
kurz1

Prevence šikany, kyberšikany

Kurz zaměřený na prevenci šikany a kyberšikany nabízí účastníkům hloubkový pohled na mechanismy, které vedou k šikaně, a konkrétní metody, jak ji identifikovat a řešit. Účastníci se dozvědí o nejnovějších strategiích a nástrojích, jak se vypořádat s tímto narůstajícím problémem v digitálním věku, a zároveň budou vybaveni praktickými návody k zavedení preventivních opatření ve svém vzdělávacím prostředí.

Více o studiu
projektová výuka

Projektová výuka

Tento kurz se věnuje metodám a technikám projektové výuky, což je přístup, kde se studenti aktivně zapojují do komplexního průzkumu reálných problémů a výzev. Účastníci se naučí, jak strukturovat projektové lekce, jak motivovat studenty k samostatné práci a jakým způsobem integrovat interdisciplinární obsah. Díky praktickým příkladům a cvičením budou pedagogové schopni aplikovat naučené principy v jejich vlastních třídách.

Více o studiu
stres2

Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření

Pedagogické povolání je náročné a často může vést k emočnímu a fyzickému vyčerpání. Tento kurz je zasvěcen psychohygieně pedagoga a nabízí komplexní přístup k prevenci syndromu vyhoření. Prostřednictvím sebereflexe, relaxačních technik a strategií sebeúčinnosti si účastníci vybudují osobní zdroje odolnosti, díky kterým budou schopni čelit náročným situacím v pedagogické praxi s vyšší mírou odolnosti a pohody.

Více o studiu
slovní hodnocení

Slovní hodnocení

Kurz Slovní hodnocení se zaměřuje na význam a výhody verbální zpětné vazby v pedagogickém procesu. Účastníci se seznámí s technikami, jak poskytnout konstruktivní a motivující slovní hodnocení, které podporuje sebereflexi a seberozvoj studentů. Přes simulované situace a analýzy reálných příkladů si účastníci osvojí způsoby, jakými může být verbální hodnocení nejúčinnější nástroj pro podporu učení a růstu studenta.

Více o studiu
teacher3

Strategický plán rozvoje školy – jak na to

Kurz nabízí účastníkům komplexní přehled o tom, jak vytvářet a implementovat efektivní strategický plán pro školy a vzdělávací instituce. Učastníci se seznámí s kroky potřebnými k analýze současného stavu školy, identifikaci klíčových cílů a následným vytvořením akčního plánu. Důraz je kladen na praktické metody a techniky, které umožní školám adaptovat se na měnící se vzdělávací prostředí a zajistit tak dlouhodobý rozvoj a úspěch.

Více o studiu
kurz3

Wellbeing pro pedagogické pracovníky

Tento kurz je vytvořen s cílem podpořit duševní a fyzické zdraví pedagogů. V dnešním rychle se měnícím a stresujícím vzdělávacím prostředí je důležitější než kdy dříve, aby se pedagogičtí pracovníci učili technikám sebepéče. Kurz nabízí praktické návody, jak zvládat stres, zvyšovat odolnost a hledat rovnováhu mezi prací a osobním životem, což vede k vyššímu profesnímu uspokojení a lepší kvalitě výuky.

Více o studiu
Stres

Zvládání stresu pro pedagogické pracovníky

V dnešní době se pedagogové často setkávají s náročnými situacemi, které mohou vést k vyhoření. Tento kurz je navržen tak, aby poskytl pedagogům nástroje a strategie pro zvládání stresu a prevenci vyhoření. Účastníci se naučí techniky mindfulness, sebereflektivní praxe a fyzického uvolnění, aby lépe zvládali každodenní výzvy ve třídě. Díky tomu budou schopni zůstat vyrovnaní a soustředění.

Více o studiu
NAPIŠTE NÁM

Chcete se o studiu MBA dozvědět více?

REFERENCE

Úspěchy, které nás dělají hrdými

Když se ohlédnu za svým rozhodnutím přihlásit se ke studiu MBA, nemohu být spokojenější. Získal jsem hluboké porozumění obchodní strategii v oblasti školství, ale také jsem měl tu čest spolupracovat s některými z uznávaných lektorů. Tyto zkušenosti, které jsem zde získal, mě připravily na vedoucí roli v mém současném zaměstnání.

Mgr. Jindřich Popelka, MBA

Učitel
Díky LLM studiu na Elite Teacher Academy jsem se nejen vzdělávala v oblasti práva, ale také jsem pochopila hlubší kontext a význam právních rozhodnutí ve vzdělávacím sektoru. Dnes, díky této holistické perspektivě, mohu dělat lepší a informovanější rozhodnutí, která skutečně dělají rozdíl a neustále mi umožňují posouvat se dále.

Mgr. Andrea Kopecká, LLM

Vedoucí právního týmu
Studium MBA na Elite Teacher Academy mi neposkytlo jen tradiční obchodní vzdělání, ale především mě naučilo, jak adaptovat své znalosti v dynamicky se měnícím prostředí vzdělávacího sektoru. Učení zde nebylo jen o knihách a teoretických znalostech, ale hlavně o skutečném pochopení, jak věci fungují v praxi a reálném životě.