KURZY

Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření

STUDIJNÍ KURZ

Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření

Pedagogika je jedním z nejnáročnějších a nejvyčerpávajících povolání, kde pedagogové často čelí vysokým nárokům a očekáváním. Jejich práce je klíčová pro rozvoj a vzdělávání mladých lidí, ale může být i zdrojem stresu, únavy a emocionálního vyhoření. Kurz Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření je speciálně navržen tak, aby poskytl pedagogům nástroje a strategie k zachování jejich duševního zdraví a pohody v náročném vzdělávacím prostředí.

V rámci tohoto kurzu se účastníci naučí rozpoznávat první známky stresu a vyhoření, pochopí jejich příčiny a důsledky na fyzické i psychické zdraví. Důraz bude kladen na prevenci a techniky, které mohou pomoci pedagogům zvládat stres, regenerovat energii a obnovovat svou vášeň pro výuku.

Kurz také nabídne hlubší vhled do významu sebepoznání a sebereflexe v pedagogické profesi. Pedagogové se seznámí s technikami mindfulness, relaxace a vědomé přítomnosti, které jim mohou pomoci lépe zvládat náročné situace a interakce s žáky, rodiči a kolegy. Kromě toho bude kladen velký důraz na význam a techniky efektivního time-managementu a nastavení hranic, což je klíčové pro udržení duševní pohody v náročném pedagogickém prostředí.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 4 týdnů.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online úspěšným absolvováním všech studijních modulů.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
1.590,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

Studijní kurz vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

JAK STUDIUM PROBÍHÁ

Od zahájení studia až po získání certifikátu

1. Zahájení studia

Na Elite Teacher Academy věříme, že vzdělání by mělo být dostupné a flexibilní. Proto nabízíme možnost zahájit studium kdykoliv. Bez ohledu na to, zda jste v práci, podnikáte nebo jste zaneprázdnění rodinnými závazky, můžete začít svou studijní cestu a posunout svou kariéru na další úroveň. Ať už se rozhodnete zahájit studium v pondělí nebo v sobotu, naše online platforma vám poskytne veškeré potřebné materiály a nástroje, abyste se mohli ponořit do svého studia a dosáhnout svých cílů.

Po úspěšné registraci a přihlášení do našeho studijního systému se studenti seznámí s jednotlivými moduly kurzu, dostupnými materiály a požadavky na jejich úspěšné absolvování. Tato fáze je zásadní pro pochopení struktury kurzu a představu o následujícím studiu.

2. Průběh samotného studia

Během studia na Elite Teacher Academy budete postupně, absolvovat jednotlivé moduly, které vám poskytnou komplexní znalosti a dovednosti. Modulární struktura našich kurzů vám umožní flexibilitu, abyste se mohli zaměřit na studium a oblasti, které vás zajímají a které jsou relevantní pro vaše kariérní cíle.

Každý modul je tvořen několika lekcemi s multimediálními studijními materiály, jako jsou texty, videa a prezentace. Studenti mohou tyto materiály procházet vlastním tempem a podle svých časových možností. Na konci každého modulu studenti splní určité studijní povinnosti – test, seminární práci či praktický úkol, dle specifik daného modulu. Úkoly jsou navrženy tak, aby studenti mohli prokázat porozumění a aplikaci získaných znalostí v praxi.

Úspěšné absolvování a získání certifikátu

Úspěšné absolvování a získání certifikátu

Po úspěšném splnění všech studijních povinností následuje konečné hodnocení, které určuje, zda student dosáhl potřebných kompetencí. Po úspěšném absolvování kurzu student obdrží certifikát, který potvrzuje jeho nově získané dovednosti a znalosti.

S vaším certifikátem budete připraveni čelit výzvám a přinášet inovativní přístupy do oblasti vzdělávání a posunout se na další úroveň vaší kariéry.

Celý tento proces je navržen tak, aby studentům poskytl komplexní a přitom flexibilní způsob studia, který jim umožní rozvíjet a zdokonalovat své manažerské dovednosti na základě praktických úkolů a reálných scénářů, které reflektují současnou praxi v oblasti vzdělávání.

Studijní moduly

V tomto modulu se účastníci seznámí s klíčovými ukazateli stresu a syndromu vyhoření specifickými pro pedagogické profese. Zjistí, jaký dopad mohou mít tyto faktory na jejich výkon, zdraví a vztahy. Dále budou probírat strategie pro včasné rozpoznání těchto známek a efektivní intervence.

V tomto modulu budou účastníci prozkoumávat praktiky mindfulness a techniky vědomé přítomnosti, které mohou poskytnout úlevu od stresu a napomoci k lepšímu zvládání náročných situací. Pedagogové se naučí, jak integrovat tyto techniky do svého každodenního života a jak je využívat ke zlepšení svého duševního zdraví.

Učit se, jak správně spravovat čas a nastavit si hranice, je klíčové pro duševní pohodu a prevenci vyhoření. V tomto modulu se účastníci naučí technikám, které jim pomohou lépe strukturovat svůj pracovní den, prioritizovat úkoly a stanovit si hranice, které jim pomohou zachovat rovnováhu mezi prací a osobním životem.

Pedagogové často čelí výzvám spojeným s komunikací s žáky, rodiči a kolegy. V tomto modulu budou zkoumat strategie a nástroje pro efektivní komunikaci, řešení konfliktů a budování pozitivních vztahů ve školním prostředí. Díky tomu získají dovednosti nezbytné ke zvládání náročných interakcí a situací.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží student certifikát od Elite Teacher Academy. Tento certifikát potvrzuje, že student úspěšně zvládl obsah kurzu a slouží jako uznání odborné přípravy a potvrzení schopností studenta. Je to důkaz odbornosti, který může student využít při hledání nových pracovních příležitostí, při žádosti o povýšení nebo jako součást jeho profesního portfolia.

 
Garant kurzu

Mgr. Jiří Urbánek