KURZY

Prevence šikany, kyberšikany

STUDIJNÍ KURZ

Prevence šikany, kyberšikany

Kurz Prevence šikany, kyberšikany je speciálně navržen tak, aby pedagogům, vychovatelům a dalším pracovníkům v oblasti vzdělávání poskytl komplexní pohled na problematiku šikany a kyberšikany. V dnešní digitalizované společnosti, kde se vztahy často přesouvají do virtuálního prostředí, je nezbytné rozumět nejen tradičním formám šikany, ale i těm, které se odehrávají online.

Účastníci kurzu se seznámí s definicemi a formami šikany, včetně specifik kyberšikany. Důraz je kladen na rozpoznání prvních signálů a symptomy u obětí i pachatelů. Dále kurz poskytne praktické metody a nástroje pro zásah a prevenci. Důležitou součástí je i práce s rodiči a zlepšení komunikace mezi všemi zainteresovanými stranami.

Pedagogové se také naučí, jak vytvořit v učebním prostředí atmosféru vzájemného respektu a podpory, která minimalizuje riziko šikany. Díky tomu budou lépe vybaveni k zajištění bezpečného a podporujícího prostředí pro všechny studenty.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 4 týdnů.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online úspěšným absolvováním všech studijních modulů.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
1.290,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

Studijní kurz vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

JAK STUDIUM PROBÍHÁ

Od zahájení studia až po získání certifikátu

1. Zahájení studia

Na Elite Teacher Academy věříme, že vzdělání by mělo být dostupné a flexibilní. Proto nabízíme možnost zahájit studium kdykoliv. Bez ohledu na to, zda jste v práci, podnikáte nebo jste zaneprázdnění rodinnými závazky, můžete začít svou studijní cestu a posunout svou kariéru na další úroveň. Ať už se rozhodnete zahájit studium v pondělí nebo v sobotu, naše online platforma vám poskytne veškeré potřebné materiály a nástroje, abyste se mohli ponořit do svého studia a dosáhnout svých cílů.

Po úspěšné registraci a přihlášení do našeho studijního systému se studenti seznámí s jednotlivými moduly kurzu, dostupnými materiály a požadavky na jejich úspěšné absolvování. Tato fáze je zásadní pro pochopení struktury kurzu a představu o následujícím studiu.

2. Průběh samotného studia

Během studia na Elite Teacher Academy budete postupně, absolvovat jednotlivé moduly, které vám poskytnou komplexní znalosti a dovednosti. Modulární struktura našich kurzů vám umožní flexibilitu, abyste se mohli zaměřit na studium a oblasti, které vás zajímají a které jsou relevantní pro vaše kariérní cíle.

Každý modul je tvořen několika lekcemi s multimediálními studijními materiály, jako jsou texty, videa a prezentace. Studenti mohou tyto materiály procházet vlastním tempem a podle svých časových možností. Na konci každého modulu studenti splní určité studijní povinnosti – test, seminární práci či praktický úkol, dle specifik daného modulu. Úkoly jsou navrženy tak, aby studenti mohli prokázat porozumění a aplikaci získaných znalostí v praxi.

Úspěšné absolvování a získání certifikátu

Úspěšné absolvování a získání certifikátu

Po úspěšném splnění všech studijních povinností následuje konečné hodnocení, které určuje, zda student dosáhl potřebných kompetencí. Po úspěšném absolvování kurzu student obdrží certifikát, který potvrzuje jeho nově získané dovednosti a znalosti.

S vaším certifikátem budete připraveni čelit výzvám a přinášet inovativní přístupy do oblasti vzdělávání a posunout se na další úroveň vaší kariéry.

Celý tento proces je navržen tak, aby studentům poskytl komplexní a přitom flexibilní způsob studia, který jim umožní rozvíjet a zdokonalovat své manažerské dovednosti na základě praktických úkolů a reálných scénářů, které reflektují současnou praxi v oblasti vzdělávání.

Studijní moduly

V tomto modulu se účastníci seznámí s definicemi a formami šikany, včetně kyberšikany. Prohloubí si povědomí o rozdílech mezi těmito dvěma typy šikany a naučí se rozpoznávat první signály a symptomy, které mohou naznačovat, že se student stává obětí nebo pachatelem šikany. 

Důraz tohoto modulu je kladen na praktické metody a nástroje pro zásah a prevenci šikany ve školním prostředí. Účastníci se naučí, jak nastavit pravidla a postupy, které efektivně snižují riziko šikany. Zde bude také zdůrazněna komunikace s rodiči, vedením školy a ostatními relevantními subjekty, aby byla zajištěna koordinovaná reakce na případy šikany.

Kyberšikana představuje specifickou výzvu v dnešní době technologií. V tomto modulu se účastníci seznámí s nejběžnějšími formami kyberšikany a získají dovednosti potřebné k identifikaci a řešení takových incidentů. Zároveň budou seznámeni s nástroji a postupy, které mohou využívat k prevenci kyberšikany, včetně osvěty mezi studenty o bezpečném chování na internetu.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží student certifikát od Elite Teacher Academy. Tento certifikát potvrzuje, že student úspěšně zvládl obsah kurzu a slouží jako uznání odborné přípravy a potvrzení schopností studenta. Je to důkaz odbornosti, který může student využít při hledání nových pracovních příležitostí, při žádosti o povýšení nebo jako součást jeho profesního portfolia.

 
Garant kurzu

Mgr. Jana Králová, MBA