Teacher Academy

Reference

Studium MBA na Elite Teacher Academy mi dalo nejen teoretické znalosti, ale také praktické nástroje k efektivnímu vedení mého týmu a podniku.

Bc. Lukáš Novák, MBA

Generální ředitel
Díky LLM programu na Elite Teacher Academy mám hlubší pochopení právních aspektů vzdělávání, což bylo klíčové pro mé úspěchy v oboru.

Mgr. Petra Šimková, LLM

Právní poradce
Na Elite Teacher Academy jsem nejen rozšířil své obchodní znalosti, ale také utvořil vztahy, které mi pomohly rozvíjet mou kariéru.

Ing. Tomáš Spejchal, MBA

Ředitel
Když se ohlédnu za svým rozhodnutím přihlásit se ke studiu MBA, nemohu být spokojenější. Získal jsem hluboké porozumění obchodní strategii v oblasti školství, ale také jsem měl tu čest spolupracovat s některými z uznávaných lektorů. Tyto zkušenosti, které jsem zde získal, mě připravily na vedoucí roli v mém současném zaměstnání.

Mgr. Jindřich Popelka, MBA

Učitel
Díky LLM studiu na Elite Teacher Academy jsem se nejen vzdělávala v oblasti práva, ale také jsem pochopila hlubší kontext a význam právních rozhodnutí ve vzdělávacím sektoru. Dnes, díky této holistické perspektivě, mohu dělat lepší a informovanější rozhodnutí, která skutečně dělají rozdíl a neustále mi umožňují posouvat se dále.

Mgr. Andrea Kopecká, LLM

Vedoucí právního týmu
Studium MBA na Elite Teacher Academy mi neposkytlo jen tradiční obchodní vzdělání, ale především mě naučilo, jak adaptovat své znalosti v dynamicky se měnícím prostředí vzdělávacího sektoru. Učení zde nebylo jen o knihách a teoretických znalostech, ale hlavně o skutečném pochopení, jak věci fungují v praxi a reálném životě.

Ing. Roman Kubíček, MBA

Odborník na preventivní péči
Studium MBA mě přivedlo k přemýšlení mimo tradiční rámce a umožnilo mi přizpůsobit se a růst v konkurenčním vzdělávacím prostředí.

Mgr. Patrik Horenský, MBA

Učitel na volné noze
V dnešním rychle se měnícím světě mi studium MBA poskytlo pevný základ a strategický pohled, díky kterému jsem připravena inovovat ve vzdělávacím sektoru.

Bc. Olga Svobodová, MBA

Učitelka
Studium MBA mě naučilo kombinovat kritické myšlení s efektivním rozhodováním a transformovat strategii do skutečných výsledků v oboru vzdělávání.

Bc. Jakub Dostál, MBA

Manažer vzdělávacích projektů

Vzděláváme zaměstnance těchto firem a institucí